„Sprawdźmy się w 3.D(yscyplinach), czyli coś dla głowy i dla ciała - całość będzie doskonała!”


Jest to możliwe dzięki dotacji Fundacji PZU wspierającej inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich - zwłaszcza te, które rozbudzają w uczniach pasje, ciekawość świata, aktywność i sprawność, a w rezultacie poprawiają standardy nauczania.

Projekt „Sprawdźmy się w 3.D(yscyplinach), czyli coś dla głowy i dla ciała - całość będzie doskonała!” opiera się na realizacji interdyscyplinarnych i nowatorskich zajęć warsztatowych w trzech dyscyplinach: 1.D(yscyplina) - matematyczno-strategiczno-logiczna; 2.D(yscyplina) - warsztaty, których głównym założeniem jest porozumiewanie się w języku angielskim; 3.D(yscyplina) - priorytetowa, bo rozwijająca sprawność fizyczną - to treningi w ramach dwóch dyscyplin sportowych: badmintona i tenisa stołowego. Zajęcia w ramach projektu zaplanowano dla dwóch grup wiekowych.

„Myślę logicznie - działam praktycznie”


Czytaj więcej »

„English 4 you! - F 2 F (Face 2 Face) with English!”


Czytaj więcej »

„A może harce i swawole na korcie i tenisowym stole”


Czytaj więcej »

„Turniej 3.D(yscyplin)


24 czerwca 2017 roku w Szkole Podstawowej w Roszkach był dniem szczególnym, odbył się bowiem Turniej 3.D(dyscyplin), czyli uroczyste podsumowanie wnioskowanego przez Stowarzyszenie Przyjazne Roszki projektu „Sprawdźmy się w 3.D(yscyplinach), czyli coś dla głowy i dla ciała – całość będzie doskonała!” – realizowanego w ramach konkursu dotacyjnego Z Fundacją PZU po lekcjach.

Interdyscyplinarne i nowatorskie zajęcia realizowane w ciągu całego roku pozwoliły doskonalić kluczowe kompetencje. W zakresie 1.D(yscypliny) – rozwijano logiczne myślenie, umiejętność planowania, budowania spójnej strategii, podejmowania decyzji. Celem głównym 2.D(yscypliny) – było praktyczne posługiwanie się językiem angielskim, a tym samym przełamanie bariery „mówienia”. 3.D(yscyplina) – przybliżyła uczniom zasady i umiejętność gry w badmintona i tenisa stołowego.

Zaproszeni goście, uczniowie, rodzice i mieszkańcy wsi mieli okazję rozegrać partie szachowe, uczestniczyć w rozgrywkach badmintona i tenisa stołowego. Beneficjenci projektu zaprezentowali swoje umiejętności językowe w kilku inscenizacjach. Wszystkim podobała się angielska wersja Czerwonego Kapturka, czy też znane im wiersze Jana Brzechwy tym razem w języku angielskim.

Uczestnicy projektu otrzymali dyplomy uczestnictwa w projekcie. Nie zabrakło podziękowań dla prowadzących zajęcia oraz koordynatora.


Przejdź do galerii...

Szkolne podróże

Nasze Motto

Ważne jest nauczyć Ucznia - człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

Kontakt

Adres: Roszki, ul.Krotoszyńska 10,
  63-714 Kobierno
Telefon: 62 721 14 18
E-mail: sp-roszki@krotoszyn.pl