Innowacja pedagogiczna „Na wyspach Jana Brzechwy”


W dobie telewizji, Internetu i komputeryzacji książka zostaje odsunięta na plan dalszy. Dlatego też ważnym zadaniem dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki, zgromadzonych w niej książek, czasopism i innych źródeł informacji.

Wiersze dla dzieci - źródłem wartości i inspiracji w życiu codziennym. Czytanie jako czynność pozwalająca znaleźć siebie w świecie; sposób na poznanie świata; zrozumienie siebie i innych; kształtowanie języka, wyobraźni, własnej opinii. Tworzenie trwałych nawyków lekturowych od wczesnego dzieciństwa.

Pomysł na projekt „W krainie wierszy Jana Brzechwy” zrodził się podczas zajęć o tematyce czytelniczej. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych bajek, baśni i wierszy. Najbardziej przypadły im do gustu wiersze.

W roku szkolnym 2016 / 2017 przedszkole i klasy I - III przystąpiły do realizacji innowacji „Na wyspach Jana Brzechwy”.

Czytaj więcej »

„Poczytajmy razem”


Spotkania z rodzicami i dziadkami; wspólne, głośne czytanie wybranych wierszy, fragmentów książek

Czytaj więcej »

Spotkanie z poetką Katarzyną Georgiou – warsztaty literackie „Indiańską ścieżką”


30 maja 2017 roku uczniowie klas I - III oraz ich rodzice spotkali się z Katarzyną Georgiou...

Czytaj więcej »

Spotkanie z pisarką Barbarą Kosmowską


Pierwszego grudnia 2017 roku – gościliśmy w szkole panią Barbarę Kosmowską...

Czytaj więcej »

„Pięknie, piękniej, najpiękniej czytam”


Na lekcjach języka polskiego w klasie IV i V odbył się konkurs pięknego czytania...

Czytaj więcej »

„Chodź przeczytam Ci bajeczkę, bajka będzie …” akcja czytelnicza „Starsi – młodszym”


...

Czytaj więcej »

„Bohater literacki – taki sam jak my, czy inny”


Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia wśród uczniów – diagnozy, mającej na celu wskazanie książek, jakie uczniowie chcieliby poznać...

Czytaj więcej »

„Warto poczytać, by ciągle nie pytać”


Na początku realizacji projektu nauczyciel zainicjował rozmowę z uczniami, jakie książki chcieliby czytać...

Czytaj więcej »

„Czytam sam – radę dam!”


Projekt edukacyjny „Czytam sam – radę dam!” realizowany był w klasach II-III w ramach wieloletniego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”...

Czytaj więcej »

„Czytanie na drugie śniadanie”


Celem projektu edukacyjnego było złamanie stereotypu czytania jako umiejętności i zajęcia nudnego...

Czytaj więcej »

„Nasza roszkowska książeczka”


Tworzenie własnych bajek/opowiadań /wierszy wraz z projektem szaty graficznej – prace wyróżnione – publikacja w pracy zbiorowej

Czytaj więcej »

Szkolne podróże

Nasze Motto

Ważne jest nauczyć Ucznia - człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

Kontakt

Adres: Roszki, ul.Krotoszyńska 10,
  63-714 Kobierno
Telefon: 62 721 14 18
E-mail: sp-roszki@krotoszyn.pl