Rządowy program „Aktywna Tablica”


Jedną z dwóch szkół naszej gminy, które w pierwszym terminie otrzymały w 2017 roku dofinansowanie w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” była nasza szkoła – Szkoła Podstawowa w Roszkach.

Celem programu jest rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019. Umożliwia zatem wykorzystywanie w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkołę.

Przekazane przez Wojewodę Wielkopolskiego środki wraz z 20% wkładem własnym gminy, w kwocie 17.500,00 zł pozwoliły zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne w postaci dwóch interaktywnych monitorów dotykowych 65”. Po ich zamontowaniu praktycznie na każdych zajęciach są wykorzystywane przez nauczycieli i uczniów. Wszyscy użytkownicy stwierdzili, że możliwości jakie dają monitory oraz łatwość ich obsługi nie mają sobie równych. Z całą pewnością są lepsze od tablic interaktywnych funkcjonujących w szkole od kilku lat.

Czytaj więcej »

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa


Nasza szkoła po opracowaniu harmonogramu różnorodnych działań i złożeniu stosownego wniosku zakwalifikowała się do programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Jego głównym celem są działania promujące i wspierające rozwój czytelnictwa w naszej placówce. Będą one procesem ciągłym i różnorodnym, uwzględniającym bieżące potrzeby i możliwości uczniów. Podkreślić należy, że będą realizowane przez nauczycieli różnych przedmiotów.

W planowanych działaniach liczymy na wsparcie Krotoszyńskiej Biblioteki Publicznej im. Arkadego Fiedlera oraz biblioteki pedagogicznej, które postrzegamy jako pośredników w procesie dzielenia się wiedzą i wymiany doświadczeń.

Szkielet odziaływań będą stanowić: realizacja innowacji pedagogicznej „Na wyspach Jana Brzechwy”, realizacja różnorodnych projektów edukacyjnych, organizacja konkursów recytatorskich i plastycznych związanych z literaturą, akcja czytelnicza – polegająca na czytaniu książek najmłodszym przez starszych, spotkania z pisarką i poetką, wykorzystanie elementów TIK-u (praca z multimediami), dostosowanie godzin pracy biblioteki szkolnej do potrzeb dzieci, informacje na szkolnej stronie www.

Czytaj więcej »

Innowacja - „Na wyspach Jana Brzechwy”


W dobie telewizji, Internetu i komputeryzacji książka zostaje odsunięta na plan dalszy. Dlatego też ważnym zadaniem dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki, zgromadzonych w niej książek, czasopism i innych źródeł informacji.

Wiersze dla dzieci - źródłem wartości i inspiracji w życiu codziennym. Czytanie jako czynność pozwalająca znaleźć siebie w świecie; sposób na poznanie świata; zrozumienie siebie i innych; kształtowanie języka, wyobraźni, własnej opinii. Tworzenie trwałych nawyków lekturowych od wczesnego dzieciństwa.

Pomysł na projekt „W krainie wierszy Jana Brzechwy” zrodził się podczas zajęć o tematyce czytelniczej. Dzieci z ogromnym skupieniem słuchały czytanych bajek, baśni i wierszy. Najbardziej przypadły im do gustu wiersze.

W roku szkolnym 2016 / 2017 przedszkole i klasy I - III przystąpiły do realizacji innowacji „Na wyspach Jana Brzechwy”.

Czytaj więcej »

Z PZU po lekcjach 2016/2017


„Sprawdźmy się w 3.D(yscyplinach), czyli coś dla głowy i dla ciała - całość będzie doskonała!”

Czytaj więcej »

„Książki naszych marzeń”


W roku 2015/2016 nasza szkoła przystąpiła do rządowego programu „Książki naszych marzeń”, którego celem jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Książki zakupiono zgodnie z zainteresowaniami i oczekiwaniami naszych uczniów.

W kolejnych zakładkach prezentujemy nasze działania.

Czytaj więcej »

Innowacja - „Legendy czas żyje w nas!”


Roszki położone są wśród lasów. Z nazwą tej wsi i jej powstaniem wiąże się arcyciekawe podanie. To ono było punktem odniesienia wszystkich zaplanowanych działań w innowacji „Legendy czas żyje w nas!” Tak wszechstronna znajomość podania pozwoli na identyfikację z własną miejscowością - małą Ojczyzną i jej legendarną historią. W realizację innowacji włączyli się nauczyciele, rodzice, partnerzy i przyjaciele szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za bezinteresowną pomoc w realizacji naszego przedsięwzięcia. W kolejnych zakładkach prezentujemy efekty.

Czytaj więcej »

Z PZU po lekcjach 2014/2015


 

Pasje = Chęci - to uczniów kręci...

Czytaj więcej »

Mały Mistrz


 

W roku szkolnym 2014/2015 nasza placówka przystąpiła do programu Mały Mistrz...

Czytaj więcej »

Szkolne podróże

Nasze Motto

Ważne jest nauczyć Ucznia - człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

Kontakt

Adres: Roszki, ul.Krotoszyńska 10,
  63-714 Kobierno
Telefon: 62 721 14 18
E-mail: sp-roszki@krotoszyn.pl