Dla rodziców - Dokumenty do pobrania


Zapraszamy do pobierania potrzebnych dokumentów:
- Statut Szkoły Podstawowej w Roszkach
- Koncepcja pracy szkoły
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny
- Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/19
- Kwestionariusz osobowy ucznia
- Rekrutacja do klasy I
- Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wymagania edukacyjne z przedmiotów:

Edukacja wczesnoszkolna klasa I
klasa II
klasa III
Język polski klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
Język angielski klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
Język niemiecki klasa VII
klasa VIII
Matematyka klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
Informatyka klasa IV
klasa V
klasa VII
klasa VIII
Zajęcia komputerowe klasa VI
Technika klasa IV
klasa V
Zajęcia techniczne klasa VI
Historia klasa IV
klasa V
klasa VII
klasa VIII
Historia i społeczeństwo klasa VI
Przyroda klasa IV
klasa VI
Biologia klasa V
klasa VII
klasa VIII
Geografia klasa V
klasa VII
klasa VIII
Chemia klasa VII
klasa VIII
Fizyka klasa VII
klasa VIII
Muzyka klasa I -klasa VII
Plastyka klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
Religia klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
klasa VIII
Edukacja dla bezpieczeństwa klasa VIII
Wiedza o społeczeństwie klasa VIII
Wychowanie fizyczne klasa I - klasa VIII

Szkolne podróże

Nasze Motto

Ważne jest nauczyć Ucznia - człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

Kontakt

Adres: Roszki, ul.Krotoszyńska 10,
  63-714 Kobierno
Telefon: 62 721 14 18
E-mail: sp-roszki@krotoszyn.pl