Dla rodziców - Dokumenty do pobrania


Zapraszamy do pobierania potrzebnych dokumentów:
- Statut Szkoły Podstawowej w Roszkach
- Koncepcja pracy szkoły
- Program Wychowawczo-Profilaktyczny
- Wykaz podręczników na rok szkolny 2017/18
- Kwestionariusz osobowy ucznia
- Rekrutacja do klasy I
- Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

Wymagania edukacyjne z przedmiotów:

Edukacja wczesnoszkolna klasa I
klasa II
klasa III
Język polski klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
Język angielski klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
Język niemiecki klasa VII
Matematyka klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
Informatyka klasa IV
klasa VII
Zajęcia komputerowe klasa V
klasa VI
Technika klasa IV
Zajęcia techniczne klasa V
klasa VI
Historia klasa IV
klasa VII
Historia i społeczeństwo klasa V
klasa VI
Przyroda klasa IV
klasa V
klasa VI
Biologia klasa VII
Geografia klasa VII
Chemia klasa VII
Fizyka klasa VII
Muzyka klasa I -klasa VII
Plastyka klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
Religia klasa I
klasa II
klasa III
klasa IV
klasa V
klasa VI
klasa VII
Wychowanie fizyczne klasa I - klasa VII

Szkolne podróże

Nasze Motto

Ważne jest nauczyć Ucznia - człowieka patrzeć tak, aby widział, słuchać tak, aby słyszał.

Kontakt

Adres: Roszki, ul.Krotoszyńska 10,
  63-714 Kobierno
Telefon: 62 721 14 18
E-mail: sp-roszki@krotoszyn.pl